• NewOrigin
  • Kontaktujte nás
    info@srz-zahorie.sk
    Po a Str: 16:00 - 18:00
  • Môj profil
  • 5 ks
    za 583.00 €

DOSPELÝ

ČERVENÁ ZÓNA

Nachádzate sa v červenej zóne, ktorá je určená pre DOSPELÝCH.

V červenej zóne sa nachádza 10 položiek. Členská známka, kaprové miestne povolenie, kaprové miestne povolenie nad 62 r./ZŤP, kaprové miestne povolenie ZŤPS, pstruhové miestne povolenie, kaprové zväzové povolenie, poplatok za tlačivá, poplatok za neskoro odovzdaný záznam o úlovkoch, neodpracovaná brigáda 5hod/25 EUR, neodpracovaná brigáda 10hod/50 EUR.

Členská známka + kaprové miestne povolenie (nad 62r./ZŤP alebo ZŤPS) + poplatok za tlačivá má povinnosť zaplatiť každý člen. (neplatí, ak už člen má zakúpenú člensku známku na rok 2021 a napr. si chce ešte dokúpiť pstruhové miestne povolenie alebo zväzové povolenie)

Ďalej má člen možnosť si dokúpiť pstruhovú miestnú povolenku a kaprové zväzové povolenie.

Ak člen neodpracoval brigádu, je povinný zaplatiť poplatok: pri odpracovaní len jednej brigády 5hod/25 EUR, pri neodpracovaní žiadnej brigády 10hod/50 EUR. O členoch, ktorí si brigádu neodpracovali si vedieme zoznam v systéme. Preto Vás žiadame, aby ste uvádzali pravdivé informácie. V prípade nepravdivých informácií vám bude znemožnený nákup v našom internetovom obchode.

Poplatok za neskoré odovzdanie ZÁZNAMU O ÚLOVKOCH platí ten člen, ktorý ho neodovzdal v termíne do 15.1.

Platí pravidlo: jeden člen = jedna objednávka (nevytvárajte v jednej objednávke povolenie na rybolov pre dvoch členov).